Holý, P. (2019). V Mendělejevově tabulce o políčko dál. Chemické Listy, 113(4), 251–252. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3342