Hanika, J. (2019). Nobelovy ceny a chemické inženýrství. Chemické Listy, 113(4), 253–254. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3343