9. mezinárodní konference o polysacharidech-Polysacharidy 2013 – Dodatky. (2013). Chemické Listy, 107(12), 980–983. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3424