Štěpánková, M., Šelešovská, R., Janíková-Bandžuchová, L., & Chýlková, J. (2015). Voltametrické stanovení insekticidu imidaclopridu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody. Chemické Listy, 109(7), 527–534. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/346