Inzerát. (2019). Chemické Listy, 113(10), 616. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3475