Fajstavr, D., Neděla, O., Slepička, P., Neznalová, K., & Švorčík, V. (2019). Příprava biologicky aktivních polymerních povrchů vybranými metodami povrchové modifikace. Chemické Listy, 113(12), 718–725. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3503