Holý, P. (2015). Femto krát mega se rovná nano. Chemické Listy, 109(6), 405. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/353