Machotová, J., Kalendová, A., Pejchalová, M., Danková, M., & Palarčík, J. (2020). Samosíťující latexy s antibakteriálním účinkem a chemickou odolností nátěrových povlaků. Chemické Listy, 114(4), 285–290. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3587