Cinková, K., & Švorc, Ľ. (2015). Elektrochemické stanovenie amlodipínu vo farmaceutických prípravkoch a v moči využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy. Chemické Listy, 109(6), 463–469. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/363