Škarohlíd, R., Martinec, M., McGachy, L., & Rošková, Z. (2020). In situ chemická oxidace s využitím peroxodisíranu pro odstranění organických kontaminantů z horninového prostředí. Chemické Listy, 114(8), 545–551. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3672