Kriegerová, K., Procházková, S., Tuček, J., & Halko, R. (2020). Priame dávkovanie tuhých vzoriek v atómovej absorpčnej spektrometrii s elektrotermickou atomizáciou. Chemické Listy, 114(10), 644–650. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3707