Sialini, P., Sajdl, P., Lapčák, L., & Vrtílková, V. (2020). Studium oxidových vrstev na slitinách zirkonia Ramanovou spektroskopií. Chemické Listy, 114(10), 668–673. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3710