Portychová, L., Štochlová, K., Hyšpler, R., & Nývltová, Z. (2020). Elektrochemické stanovení toxického indoxyl sulfátu v biologické matrici. Chemické Listy, 114(10), 674–679. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3711