Czigle, S., Barkociová, M., Sovány, T., Regdon Jr., G., Háznagy-Radnai, E., & Tóth, J. (2020). Analýza prvkov v plodoch rodu Epiphyllum, Hylocereus a Opuntia (Cactaceae) pomocou energo-disperznej röntgenovej fluorescenčnej mikroanalýzy [Elemental Analysis of Epiphyllum, Hylocereus and Opuntia (Cactaceae) Fruits by Energy-Dispersive μ-XRF]. Chemické Listy, 114(10), 680–685. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3712