Pospíšil, R., & Zapletal, M. (2020). Využívá Česká republika bionaftu druhé generace?. Chemické Listy, 114(10), 686–688. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3713