Navrátilová, L., & Bláhová, M. (2020). Jak a proč učí čeští hasiči „ochranu před nebezpečnými chemickými látkami“ ve východní Africe. Chemické Listy, 114(10), 689–698. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3714