Slanina, Z. (2020). 125 let koncepce skleníkového jevu Svante Arrhenia. Chemické Listy, 114(10), 701–702. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3715