Holý, P. (2021). Máte doma gallium?. Chemické Listy, 115(1), 1–3. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3765