Kotlík, P. (2015). Možnosti konzervace a preventivní ochrany sbírkových předmětů obsahující pyrity. Chemické Listy, 109(4), 247–253. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/378