Přerovská, T., Benešová, E., & Lipovová, P. (2021). Biologicky aktivní látky z mořských řas a sinic [Biologically Active Compounds from Marine Algae]. Chemické Listy, 115(4), 171–178. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3824