Nesměrák, K., & Chalupa, R. (2021). „Macte animo chymice!“, jásej z celé duše, chemiku! – život a dílo profesora Johanna Jakoba Geelhausena (1692–1738), příspěvek k chemické historii Univerzity Karlovy. Chemické Listy, 115(4), 195–204. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3828