Mlčoch, A., Novák, L., & Šilhan, M. (2021). Cestovní mapa České technologické platformy pro udržitelnou chemii. Chemické Listy, 115(4), 205–211. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3829