Slanina, Z. (2021). Málo známý „Czech-made“ příspěvek molekulové vědě: 100 let čísel symetrie. Chemické Listy, 115(4), 215–216. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3830