Holý, P. (2021). Dobré zprávy o luteciu. Chemické Listy, 115(4), 217–218. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3831