Šmerek, M., & Kyselák, J. (2021). Modelování závislosti koncentrace oxidu uhličitého ve stálých úkrytech na čase. Chemické Listy, 115(5), 274–279. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3847