Kratochvíl, B., & Bělohlav, Z. (2021). Nástroj DeepL pro překlady akademických textů do angličtiny. Chemické Listy, 115(7), 338. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3874