Holý, P. (2021). Český lithiový poklad podruhé. Chemické Listy, 115(8), 413–414. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3892