Šálek, P. (2021). Heterogenní radikálové polymerizace pro přípravu polymerních částic – 2. část. Chemické Listy, 115(8), 415–421. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3893