Keprtová, K., & Bindzar, J. (2021). Čištění odpadních vod z výroby recyklovaného papíru. Chemické Listy, 115(8), 430–435. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3895