Hůnová, I. (2021). Mlha jako významný jev v atmosféře. Chemické Listy, 115(8), 436–440. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3896