Hyršlová, J., Vnoučková, L., & Hájek, M. (2015). Koncepce udržitelného rozvoje a konkurenceschopnost podniků chemického průmyslu. Chemické Listy, 109(4), 319–326. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/390