Huličková, T., & Karamonová, L. (2021). Cirkulující nádorové buňky – slibný multifunkční biomarker [Circulating Tumor Cells – A Promising Multifunctional Biomarker]. Chemické Listy, 115(11), 583–587. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3950