Navrátil, T. (2022). Úvodní slovo předsedy ČSCH. Chemické Listy, 116(1), 1–2. https://doi.org/10.54779/chl20220001