Milde, D. (2022). Metrologické aspekty v analytické chemii: stanovení kovů ve vodách. Chemické Listy, 116(1), 4–10. https://doi.org/10.54779/chl20220004