Karas, J., Vetchý, D., & Gajdziok, J. (2022). Práškové částice pro plicní podání. Chemické Listy, 116(1), 28–34. https://doi.org/10.54779/chl20220028