Durďák, V., Martinec, M., & Škarohlíd, R. (2022). Membránové kontaktory a jejich aplikační potenciál. Chemické Listy, 116(1), 35–41. https://doi.org/10.54779/chl20220035