Salanci, E., Andriamainty, F., Adamove, D., & Mikláš, R. (2022). Štúdium vplyvu chloridov a bromidov na kritickú micelovú koncentráciu a parciálny mólový objem kvartérnej amóniovej soli. Chemické Listy, 116(1), 42–47. https://doi.org/10.54779/chl20220042