Inzerát. (2022). Chemické Listy, 116(1), 57–58. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3990