Kittel, H. (2022). Zkušenosti z projektového přístupu ve výuce technologických předmětů na VŠCHT Praha – výuka pro praxi. Chemické Listy, 116(1), 67–70. https://doi.org/10.54779/chl20220067