Vecka, M. (2022). Mnemotechnická douška. Chemické Listy, 116(1), 71–72. https://doi.org/10.54779/chl20220071