Rejková, J., Macák, J., & Nachmilner, L. (2022). Úložný obalový soubor pro vyhořelé jaderné palivo. Chemické Listy, 116(2), 110–114. https://doi.org/10.54779/chl20220110