Jurášek, M., Stárka, L., & Drašar, P. (2022). O hormonu mládí. Chemické Listy, 116(2), 115–118. https://doi.org/10.54779/chl20220115