Šír, M., Lhotská, K., Bystrianský, M., & Mikeš, J. (2015). Produkce a charakterizace kvasinkového biosurfaktantu a testování jeho působení na půdní mikroorganismy. Chemické Listy, 109(2), 155–158. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/403