Kratochvíla, J., Plzák, Z., & Vilímec, J. (2022). Normy jako informační zdroj pro laboratoře. Chemické Listy, 116(5), 296–300. https://doi.org/10.54779/chl20220296