Kotlík, P. (2014). Možnosti použití micelárních koloidů a mikroemulzí při restaurování památek. Chemické Listy, 108(12), 1113–1118. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/419