Jurášek, M., Opletal, L., & Drašar, P. (2023). O lesním entheogenu. Chemické Listy, 117(8), 495–500. https://doi.org/10.54779/chl20230495