Žiarovská, J., Shevtsova, T., Gažo, J., Brindza, J., Garkava, K., & Bežo, M. (2014). Antioxidačná aktivita peľu briez vo vzťahu k expresii BetV1 alergénu. Chemické Listy, 108(11), 1080–1083. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/441