Jurášek, M., Kratochvíl, B., Kohout, M., Švec, F., & Drašar, P. (2023). O oddělení a posílení obrazu za zrcadlem (deracemizace a amplifikace chirality). Chemické Listy, 117(11), 671–676. https://doi.org/10.54779/chl20230671