Strnad, Štěpán, Vrkoslav, V., & Cvačka, J. (2023). Určení poloh násobných vazeb v lipidech pomocí hmotnostní spektrometrie. Část I. Chemické Listy, 117(11), 684–693. https://doi.org/10.54779/chl20230684