Lhotka, R., & Vodička, P. (2024). Aerosolová hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 118(5), 254–262. https://doi.org/10.54779/chl20240254